Ticari Çözümler, şirket, işletme, mağaza, kamu kurumu, rutin hizmet alımını zorunlu kılınan her türlü organizyonun ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerini içermektedir.

Haşere Kontrol pazarında önemli hizmetler vermiş ve vermekte olan, güçlü bir danışman firma konumuna yükselmiştir. 22 yıldır alanında uzman ekibimiz ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Endüstriyel ve Kentsel Haşere Kontrol Çözümleri, Konut Çözümleri ve Ticari Çözümler üretmekteyiz, tüm bu alanlarda entegre çözümler sağlamak, şirket hedefimizdir.

PESCO Haşere Kontrol, olarak bugüne kadar ülkemizin değerli gıda fabrikalarına, Pest Prevention (Haşere Önleme ve Mücadele) hizmetini başarı ile uygulamış ve bu firmaları haşere önleme konusunda istenilen uluslararası standartlara ulaştırmış olmaktan gurur duymaktayız.

Pesco Haşere Kontrol olarak başlıca faaliyet alanlarımızı şöyle sıralayabiliriz:

 • Pest Prevention (Haşere Önleme)
 • Yürüyen Ve Kemirgen Haşere Kontrolü
 • Uçan Haşere İle Mücadele
 • Depolanmış Ürün Zararlıları İle Mücadele
 • Fümigasyon
 • Yardımcı Ekipman Temini
 • Elektronik Sinek Öldürücü Birim
 • Kapı Altı Fırçaları
 • Pvc Şerit Perde

Haşere Önleme Hizmeti Nedir?

Haşere önleme hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, haşere ile mücadede entegre bir yöntem anlayışının benimsenmesidir.

Entegre haşere mücadelesi çevre sağlığının korunması, sağlıklı ve modern yaşam ortamları sağlamak ve endirekt olarak sağlık problemlerini ve ekonomik problemleri önlemek için haşerelerin insanların yaşam alanlarında görülmesini ve üremesini engellemek ve güvenli şekilde bir haşere yok etmeye yönelik tedbirlerin tümünü içerir.

Kimyasal mücadele yardımıyla haşerelerin ortamdan uzak tutulması, genel bir stratejinin ayrılmaz bir parçasıdır.Haşere Önleme çalışmalarında problemin oluşum nedenlerini önceden belirlemek, riskin kontrol altında tutulmasındaki en etkin faktördür.

Haşere Önleme Hizmeti uygulaması, işletmenizin iç ve dış alanlarında, HACCP temeline dayanan, Kritik Kontrol Noktaları’ nın belirlenmesi ve bu noktaların kontrol altında tutulması mantığına göre geliştirilmiştir.

Haşere Önleme Hizmetinin Aşamaları

 • Mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan Ön Araştırma Gezisi’nin gerçekleştirilmesi,
 • Sistem kuruluşu
 • Rutin Kontrol Ziyaret,
 • Takip Ziyareti,
 • Kemirgen Kontrolü,
 • Yürüyen Haşere Kontrolü,
 • Uçan Haşere Kontrolü.
 • Site Survey (Ön İnceleme)

Haşere İle Mücadele Süreci ve PESCO İşbirliği

Haşere İle Mücadele Süreci, PESCO teknik personelinin, müşteri koruyucu haşere mücadele konusundan sorumlu personelinden randevu alması ile başlar.

Sorumlu personel nezaretinde, işletmeyi tanımak üzere PESCO teknik personeli, üzerinde durulacak ilgili konular, prosedürler, sağlık ve teknik emniyet hakkında bilgi alışverişinde bulunulur.

Mümkün olduğu takdirde işletmenin bir yerleşim planı PESCO teknik personeline sağlanır.

Bu araştırmanın sonucunda;Standart mücadele kapsamına giren zararlılar tespit edilir. Bu zararlıları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Sıçan ( Rattus norvegicus )
 • Çatı Sıçanı ( Rattus rattus )
 • Ev Faresi ( Mus domesticus )
 • Alman Hamamböceği ( Blattella germanica )
 • Oriental Hamamböceği ( Blatta orientalis )
 • Amerikan Hamamböceği ( Periplaneta americana )
 • Cırcır Böceği ( Acheta domestica )
 • Silverfish ( Lepisma saccharina )
 • Toprak zararlıları Carabidae
 • Kulağakaçan ( Forficula auricularia )
 • Tahtakurdu Isopoda

PESCO Çalışma Sistemi

PESCO teknik personeli tarafından haşere aktivite si görülebilecek noktalarda, kemirgen ve yürüyen haşereler için montajı yapılacak plastik monitörlerinin yerleri saptanır.

Bu noktalar tipik olarak; dış kapı çevreleri, yiyecek ve içeceklerin tutulduğu alanlar, depolar ve servis kanalları (ısıtma/havalandırma), vb. olarak anılabilir.

Her monitör numaralandırılacak, monitör planı ve monitör kontrol listesine kaydedilir. PESCO teknisyeni tarafından yapılacak her türlü pozisyondeğişikliğinin monitör planındaki takibi böylece kolay olacaktır.

Riskli görülen bölgelere, özel anahtarlarla açılabilen plastik kemirgen tuzakları ve gözlem noktaları yerleştirilecektir.Uygun görülen yerlere, plastik böcek gözlem noktaları yerleştirilir.

Gerekli olduğu durumlarda uygun yerlere kelebek, güve vs. tuzakları yerleştirilir.Monitörlerin montajı esnasında PESCO teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata yada eksiklikleri not eder.

Bu konudaki eksiklik yada hatalar aşağıdaki başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir. Haşere aktivitesinin görüldüğü hallerde, PESCO teknisyeni gerekli müdahaleyi uygulayacak ve gerekiyor ise aktivitenin seviyesine göre ileri bir müdahale yapacak ve takip ziyareti için gerekli randevuları sağlayacaktır.

PESCO Rutin Kontrolleri

Rutin Kontrol esnasında, PESCO teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar aşağıdaki başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

 • İstila
 • Hijyen
 • Yalıtım
 • Depolama
 • Uçan Haşere Kontrol Üniteleri
 • Gözlem Noktaları
 • Diğer Konular

Diğer Konular

Haşere aktivitesinin görüldüğü hallerde, PESCO teknisyeni gerekli müdahaleyi uygulayacak ve gerekiyor ise aktivitenin seviyesine göre ileri bir müdahale yapacak ve takip ziyareti için gerekli randevuları sağlayacaktır.

Takip Ziyareti

Takip Ziyareti esnasında, bir önce gerçekleştirilmiş olan ziyarette aktivite görülen yerlerin kontrolü PESCO teknisyeni tarafından yapılır. Takip Ziyaretlerinde monitörlere tarih atılmayacaktır.

Haşere aktivitesinin hala olduğu yerlerde gereken müdahale uygulanacak ve eğer aktivite daha ileri bir uygulama gerektiriyor ise, bir takip ziyareti için gereken randevu tarihi ve saati belirlenecektir.

Takip ziyaretleri haşere aktivitesi kaydedilmeyinceye kadar sürdürülecektir.

Takip Ziyareti esnasında, PESCO teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar ilgili başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

Kemirgen Kontrolü

PESCO, Haşere Kontrol’deki kemirgen mücadelesinde, ilgili bakanlıklarca ruhsatlandırılmış tüm rodentisitleri sağlamaya muktedirdir. Bunlar, temel olarak antikoagulantların birinci ve ikinci jenerasyonları olup, genelde mum blok ve granül formundadır.

PESCO, bu rodentisitleri plastik yemleme istasyonları içinde kullanmaktadır.

Aktivitenin kaydedildiği monitörde, PESCO teknisyeni tarafından rodentisit ilavesi yapılır.

Eğer mum blok formülasyonu kullanılmış ve bloğun bir parçası yenmiş ise, blok ters çevrilmek sureti ile kullanılmamış satıh kullanıma sunulabilir.

Aktivitenin büyük olduğu düşünüldüğü durumlarda ise, geçici ek monitörler monte edilebilir. Aktivite bittiğinde ilave veya sabit monitörler kaldırılabilirler.

Tuzaklar

Kemirgenler, zaman zaman “yemden çekingenlik” diye bilinen davranış alışkanlığını geliştirirler. Bunun anlamı; kemirgene her ne rodentisit yemi sunarsanız sunun, bununla beslenmeyi red edecektir.

Bu durumlarda ve topluma açık yerlerde (örneğin bir restoranda yemek salonunda) gerektiğinde kemirgenin bu alanlardan çıkarılması için alternatif kontrol metotları kullanılacaktır.

Bu durumlarda PESCO yapışkan tuzaklar kullanır. Bu tuzak bir parça mukavvanın üzerine sürülmüş yapışkandan ibarettir. Bu tuzaklar, kemirgenlerin nerelerde olduğu, nerelerde olabileceği, nerelerde gezdiği yerlerde ve kemirgenleri durdurma çalışması kemirgenin yapışkana teması ile gerçekleşir.

Bu tuzaklar sürekli kontrol edilir. Kemirgen tuzağa yakalandığında, müşteri PESCO merkez ofisini derhal arayarak, kemirgeni ne yapacağı hakkında tavsiyeler alacaktır.

Yalıtım

Kemirgenlerin yüksek popülasyonda olduğu lokal çevrelerde, işletmeler dışarıdan istilaya mütemadiyen uğrayabilir.

Rodentisit in veya tuzakların kullanımı tek başına mücadelede yeterli olmayabilir. Bu durumlarda en önemli şey potansiyel giriş noktalarının kapatılmasıdır. Fare için 6 mm.’lik bir açıklık giriş için yeterli olacaktır.

En fazla bilinen geçiş noktaları duvarlar, dışarıya çıkan boru/kablo geçişleri ve dışarıdaki kapıların çevreleridir. Kapıların altlarının yalıtımı, naylon kapı altı fırçaları ve geçişlerdeki boru/kablo etrafında çimento ile duvarın kapatılması ile gerçekleşir.

PESCO teknisyeni potansiyel giriş noktalarını uygulama raporlarında müşteriye bildirecektir. Önerilen yalıtımların sağlanması müşterinin sorumluluğu altındadır.

Müşteri tarafından talep edildiği takdirde, yalıtım işi uzmanlarımız tarafından bedeli mukabilinde gerçekleştirilebilir.

Yürüyen Haşere Kontrolü

Haşere Kontrol’de kullanılan tüm residual insektisitler uygulamadan önce su ile seyreltilerek kullanılır.

Residual insektisitler, haşerelerin aktif olduğu yüzeylere direkt olarak uygulanır. Tipik olarak, mutfak ekipmanlarının (fırınlar, buzdolapları, evye üniteleri vb.) altı örnek verilebilir.

Gerçek saha çalışması, sahadaki istila ve haşerenin çeşidine göre değişkenlik gösterecektir. Residual İnsektisit uygulaması, pulvarizatörler vasıtası yada atomizörler ile sağlanır.

İşlem yapılan yüzeye yerleşen insektisit zerreciklerindeki su içeriği çabuk bir şekilde buharlaşarak aktif kimyasalın kristal muhafazasını terk eder.

Kimyasalın etkinlik süresi, nem, ışık ve sıcaklık gibi faktörlere bağlı olacaktır. Normal şartlar altında, kimyasalın etkinlik süresi birkaç haftadır. Residual İnsektisit uygulanmadan önce, uygulanacak alanın yiyecek kalıntıları ve döküntülerinden arındırılmaları ve temizlenmeleri gerekmektedir.

Jel İnsektisitler

Jel insektisitler hamam böceği aktiviteleri kontrolünde kullanılır. Jel uygulaması direkt olarak hamam böceklerinin potansiyel yuvalandıkları yerlere, örneğin; duvarlardaki çatlak/kırık fayanslara yapılır.

Jel, diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmez ve uygulanması esnasında özel bir şart gerektirmez.

Ultra Low Volume “ULV” İnsektisitler

ULV insektisitler, çuvallanmış yiyeceklerdeki (hububat, bakliyat, vb.) depolanan ürün haşereleri için, insektisit in istilaya karşı istenildiği noktaya kadar ulaşarak içerisine nüfuz edebilecek alanlarda kullanılabilir.

Bir ULV insektisit, elektrikli veya motorlu aplikatör ile uygulanır. İşlem yapılacak alanın, tüm personelden arındırılması ve tüm kapı/pencerelerin kapalı olması gerekmektedir.

ULV insektisit, hava olan tüm yerlere çok küçük zerrecikler  halinde dağılır. ULV insektisit havadan ağır olması sebebi ile yaklaşık 1 saat içerisinde yere çöker. ULV insektisit yerle temas ettiği anda çok çabuk kırılır ve herhangi bir residual etki göstermez.

Ürün üzerindeki etikette belirtilen süre içerisinde, uygulama alanına emniyetli bir şekilde tekrar girilebilir.

Bire bir tavsiyeler NB teknisyeni tarafından bu işlem için hangi ULV insektisit kullanıldığı belirtilecektir.

Yalıtım

Birçok haşere, ışıktan hoşlanmaz ve binalardaki çatlak ve dar malzemelerin avantajından yararlanırlar.

Bu hamam böcekleri için en çok bilinen öğelerdir. Önlem olarak; kırık/çatlak fayansla kaplı duvarların onarılması, boru ve kabloların etrafının duvar geçişlerinde kapatılması, kapı ve pencere çerçevelerinin etraflarının kapatılması vb. gibi ifade edile bilinir.

Potansiyel yuvalanma noktaları, PESCO teknisyeni tarafından uygulama raporunda müşteriye belirtilecektir. Yalıtım işlerinin sağlanması müşterinin sorumluluğu altındadır.

Müşteri tarafından talep edildiği takdirde, yalıtım işi uzmanlarımız tarafından bedeli mukabilinde gerçekleştirilebilir.

Uçan Haşere Kontrolü

Residuel Insektisitler, uçan haşerelerin kontrolü için, bilinen üredikleri yerlere uygulandığında sınırlı etki gösterebilir. Bu uçan haşereleri kontrol için belki çöplüğe yada sivrisinekleri kontrol için su kaynaklarınadır.

Çok Düşük Miktarda Kullanılan “ULV” İnsektisitler

Çok az miktarda kullanılan “ULV” insektisitler, iç mekanlardaki uçan haşerelerin kontrolünde etkilidirler.

Bu insektisitler, elektrikli yada motorlu aplikatörler vasıtası ile uygulanır. Uygulamaya başlamadan önce, tüm alan temizlenmeli, bütün pencere ve kapılar kapatılmalı ve tüm personelden arındırılmalıdır.

“ULV” insektisitler, hava olan tüm alanlara çok küçük zerrecikler halinde dağılır. Havadan ağır olup, yaklaşık 1 saat içerisinde zemine oturur. “ULV” insektisitleri, yerle temas ettiği anda çabucak kırılır ve residuel etkisini kaybeder.

Hangi ULV insektisitlerinin uygulamada kullanılacağı PESCO teknisyeni tarafından bire bir tavsiye edilecektir.

Dumanlama Uygulaması

Dumanlama Uygulaması, ULV uygulamasına alternatif olarak ve genellikle büyük binalarda ve dış mekanlarda uygulamanın hızı nedeni ile tercih edilen metottur. Bu uygulamanın diğer tüm konuları ULV uygulamasında kullanılanlarla aynıdır.

Not: Dumanlama Uygulaması bazı binalarda yangın detektörlerine etki edebilir. Bu durum, herhangi bir uygulama yapılmadan önce PESCO teknisyeni ve müşterinin dikkatinde olmalıdır.

Çözüm Paketimiz ve Teklifimiz

Bölge Teknik Sorumlumuzun Tesisinize yapacağı ön araştırma sonucu probleminizin kapsamı ve yoğunluğu belirlenerek, hem varolan aktiviteye yönelik hem de önlem ve kontrole yönelik çözüm paketimiz ve fiyat teklifimiz size sunulacaktır.